„Klauzula Informacyjna w zakresie danych osobowych”

„Klauzula Informacyjna w zakresie danych osobowych”

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Przedszkole „Kubusiowy Świat”s.c. Mariusz Kącik, Izabela Kurdziel-Kącik z siedzibą: 32-084 Morawica 182,NIP: 944-215-44-20, REGON: 120403446.; Firma prowadzi operację przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy się kontaktować z Inspektorem Danych Osobowych za pomocą adresu: kubusiowy.swiat@wp.pl
3. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesów promocyjnych skierowanych do odbiorów usługi szkoleniowej w których może Pani/Pan uczestniczyć lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług Firmy.
5. Posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
– ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
7. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu złożenia przez Panią/Pana żądania usunięcia danych osobowych.

Z poważaniem
Izabela Kurdziel-Kącik