Oczyszczacz powietrza w ramach programu LIFE

Dzięki udziałowi w pilotażowym projekcie, do którego przystąpiło Województwo Małopolskie, nasza placówka pozyskała oczyszczacz powietrza.

Program LIFE skierowany przede wszystkim do placówek oświatowych takich jak przedszkola i żłobki w celu próby poprawy jakości powietrza, którym oddychają nasze dzieci. Został nam bezpłatnie podarowany oczyszczacz powietrza, który w znaczącym stopniu przyczyni się do tego.
Serdecznie dziękujemy!

Więcej informacji nt. programu LIFE :

Projekt LIFE