Rekrutacja elektroniczna na rok 2019/2020

Elektroniczny wniosek o przyjęcie dziecka do naszego przedszkola:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminazabierzow/News

Po wypełnieniu wniosku i zarejestrowaniu go w systemie proszę dostarczyć wersję papierową wraz z załącznikami, które Państwo zaznaczyli, a które są niezbędne.
Wersję papierową należy dostarczyć tylko do placówki, którą wskazali Państwo jako pierwszą na liście preferencji.