Gościnne występy kl. III SP

Miłe odwiedziny dzieci z klasy III SP w Rząsce z krótkim występem „Lokomotywa”. Miło było zobaczyć wśród nich naszych absolwentów.