Informacja uzupełniająca dla Rodziców dzieci niezakwalifikowanych.