Lista dzieci zakwalifikowanych jest już dostępna!

Informuję, że lista dzieci zakwalifikowanych w I etapie rekrutacji jest już dostępna na tablicy ogłoszeń w placówce.
Rodzice dzieci zakwalifikowanych składają oświadczenie woli przyjęcia dziecka do dnia 11.04.2019 r. do godz. 15:00 !!!
Brak złożenia oświadczenia powoduje wykreślenie dziecka z listy !!!

NP_Potwierdzenie_woli_19_20_ZAB2019_v1-OK