Tydzień adaptacyjny…uff „Pierwsze koty za płoty”

Tradycyjnie już ostatni tydzień sierpnia w naszym przedszkolu to

pierwsze spotkanie przyszłych przedszkolaków z nową placówką, która dla większości, ze względu na długość pobytu, będzie tzw. drugim domem.
Mamy nadzieję, że wszystkie dzieci się zaaklimatyzują. Pomogą nam w tym nauczyciele prowadzący grupę oraz przede wszystkim Rodzice.

Jutro tj. wtorek i środa zapraszamy od 9:00-11:00, we czwartek od
ok. 8:00-11:00, a w piątek od ok. 8:00-12:15.