Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola

Aktualny druk upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola w roku szkolnym 2019/2020

owiadczenie_do_odbioru_dziecka_z_przedszkoladoc-1