Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Rozpoczynamy 2 marca 2020 r. rekrutację na nowy rok szkolny. Szczegóły w załączniku:
Zarz harm rekr P i OP 20_21