Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola.

W załączniku obowiązujący druk upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola. Pierwsza strona + załączniki do każdego z wymienionych osób.

owiadczenie_do_odbioru_dziecka_z_przedszkoladoc (2)