Oferta

 

Nasza placówka czynna jest w godzinach od 7.00-17.00.

Jesteśmy placówką dwuoddziałową, z podziałem na grupę: „Misie” i „Tygryski”, do których uczęszczają dzieci
od 3 lat – 5 lat.

Każdą grupę prowadzi dwóch nauczycieli, posiadających pełne kwalifikacje do zajmowanego stanowiska.

Miesięczny koszt pobytu dziecka w naszym przedszkolu przedstawia się następująco :

– dzieci uczęszczające do naszego Przedszkola i zamieszkałe na terenie Gminy Zabierzów w godzinach
7.00-13.00  pobyt bezpłatny
w ramach podstawy programowej. Pobyt dziecka po godzinie 13.00 – koszt 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę,  zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Zabierzów.

 

Koszt całodziennego wyżywienia w naszym Przedszkolu to 13 zł ( śniadanie, obiad i podwieczorek ).