Terapia pedagogiczna

Od miesiąca października w naszym Przedszkolu prowadzone są zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej, mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Zaburzenia te koryguje się poprzez odpowiednie oddziaływania specjalistyczne o charakterze psychologiczno – pedagogicznym, profilaktycznym i medycznym.
Celem terapii pedagogicznej jest:

– Stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych

– Wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów

– Eliminowanie niepowodzeń oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji – dzieci wymagają wyrównywania braków w sferze psychicznej w skutek doświadczania negatywnych ocen i kar, a więc zainteresowanie ich tym co jest dla nich atrakcyjne i możliwe do osiągnięcia oraz dostrzeganie uzdolnień, sukcesów i pozytywnych cech.

Zajęcia prowadzi mgr Izabela Kurdziel-Kącik, nauczyciel posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej.