Rekrutacja 2023/2024 – składanie dokumentów !!!

Do czwartku 20.04.2023r do godziny 15:00 należy dostarczyć do placówki tzw. Potwierdzenie woli, aby dokończyć proces rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 dla tych dzieci, które znalazły się na liście zakwalifikowanych do naszej placówki.
Poniżej druk do uzupełnienia, podpisania i dostarczenia do palcówki w ww. terminie. Brak tego dokumentu spowoduje wykreślenie dziecka z listy zakwalifikowanych, i tym samym z listy przyjętych.
NP_Potwierdzenie_woli_23_24_WZOR_Zab