Zebranie organizacyjne w dniu 08.09.2023, godzina 17:00

Wraz z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym zapraszamy na zebranie organizacyjne w piątek 08.09.2023 o godzinie 17:00

Prosimy, aby obowiązkowo do każdego dziecka był jeden z rodziców. Będą omawiane sprawy związaną z organizacją roku szkolnego, ofertą zajęć dodatkowych, kwestie planowanych wycieczek i inne istotne kwestie.

Zapraszamy.