Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola.

Upoważnienie:
owiadczenie_do_odbioru_dziecka_z_przedszkoladoc_Morawica

OWU do polisy przedszkolnej:
OWU-NNW-dzieci-i-mlodziezy-szkolnej