Zajęcia dodatkowe

Oprócz zajęć wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, w naszym przedszkolu odbywają się inne zajęcia dodatkowe takie jak: j. angielski, rytmika, indywidualne zajęcia logopedyczne, nauka tańca, gimnastyka korekcyjna oraz zajęcia kulinarne, na których dzieci samodzielnie przygotowują najrozmaitsze potrawy, połączone z degustacją przez rodziców.

Koszt zajęć dodatkowych jak również ich częstotliwość zależy od ilości dzieci zapisanych na poszczególne z nich.