Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola 2023/2024

Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola, które należy złożyć w placówce w przypadku wskazania takich osób przez Rodziców.

owiadczenie do odbioru dziecka 2023_2024